รายละเอียดบทความ

เอกสาร ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค รับรองความน่าเชื่อถือในการขายสินค้าทางเว็บไซต์

 

 

ร้านเราได้รับการรับรองความหน้าเชื่อถือ การซื้อขายผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ซึ่งเป็นเครื่องการันตี ว่าร้านเราส่งสินค้าถึงมือผู้ซื้อ 100% และไม่มีการโกงอย่างเด็ดขาด

 

 

ผู้ลงบทความ : ณัฐพัชร์ ธนพลวัฒน์